CZYTAT #17

Posted on 2014/10/31

0


Nieobcy jest nam pogląd, że rzeczywistość podróży różni się od tego, co antycypowaliśmy. Szkoła pesymistyczna, której honorowym patronem mógłby zostać des Esseintes, utrzymuje, że rzeczywistość jest zawsze gorsza. Być może słuszniej i przyjemniej będzie stwierdzić, że przede wszystkim jest r ó ż n a.

Alain de Botton, Sztuka podróżowania, tłum. Hanna Pustuła, Warszawa 2010, s. 17.