CZYTAT #21

Posted on 2014/11/27

0


Ludzie nie chorują na raka – mówi się, że z nim walczą. Nikt życzliwy nie odpuści sobie tej bojowej wizji: możesz go pokonać. Występuje ona nawet w nekrologach ofiar raka, jak gdyby godziło się powiedzieć o kimś, że umarł po długich i mężnych zmaganiach ze śmiercią. Nie słyszymy takich słów, gdy zmarłego długo dręczyły choroby serca albo niewydolność nerek.
Osobiście uwielbiam taką bitewną symbolikę.

Christopher Hitchens, Śmiertelność, przeł. R. Madejski, Katowice 2013, s. 23.