CZYTAT #25

Posted on 2014/12/26

0


Nic nie jest tak nieskończone i tak niebezpieczne, jak głupota.

W.G. Sebald, Wyjechali, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2010, s. 292.