CZYTAT #44

Posted on 2015/05/14

1


Największa atrakcja balu!
I przyśpiewuje „Komu dziś dać?
Komu dziś dać?
Komu dziś dać?”
Promieniejąca Kurwa – Mać
Kurwa – Mieć
Kurwa – Brać
„Jak bal, to bal! Maestro, wal!
Grubasku, teraz solo!
O, IDEOL! O, IDEAL!
Takie małe, małe, słodkie IDEOLO!”

 

La piu grande atrazzione del ballo!
La canticchia „Oggi a chi?
Oggi a chi?
A chi si da?”
La rutilante Porca Puttana
Tieni – Puttana
Piglia – Puttana!
„Che ballo ‚sto ballo! Maestro, va!
Grassone, un assolo!
O, IDEOL! O, IDEAL!
Questo piccolo, dolce IDEOLO!

Julian Tuwim, Il Ballo al’opera, tłum. M. Vanchetti, Roma 2007, s. 54-55.