CZYTAT #46

Posted on 2015/05/29

0


Posłuchaj mnie, Salomonie! Ten obrzydliwy Darwin, który powiada, że ludzie pochodzą od małp, zdaje się jednak mieć rację. Nie wystarcza już ludziom, że są podzieleni na ludy, nie!, chcą należeć do określonych narodów. Narodowy, słyszysz, Salomonie?! Na taką myśl nie wpadłyby nawet małpy. Teoria Darwina wydaje mi się jeszcze niekompletna. Może z kolei małpy pochodzą od nacjonalistów, bowiem małpy oznaczają pewien postęp. Znasz Biblię, Salomonie, wiesz, że jest tam napisane, iż szóstego dnia Bóg stworzył człowieka, ale nie człowieka narodowego. Nieprawdaż, Salomonie?

Józef Roth, Popiersie cesarza, tłum. I. Maślarz, Kraków 1984, s. 17.