CZYTAT #49

Posted on 2015/06/19

0


W snach najbardziej może niepokoi sam fakt ich śnienia – nie tyle więc ich konkretna treść, reprezentująca jakoby nasze najskrytsze pragnienia, co nasza głęboka przynależność do obcej rzeczywistości, o czym świadczy choćby gwałtowność, z jaką nierzadko uciekamy z nocnego koszmaru. Sen tak naprawdę nie przedstawia pragnienia, ponieważ sam stanowi istotną część jego struktury. Oprócz określonego marzenia zawsze też śnimy własne przejście do obcego uniwersum. Od przedstawienia ważniejsze jest wyobcowanie – od opowieści – jej odrębność.

Mateusz Falkowski, Co znaczy stracić? Traktat o obrazach Tsai Ming-Lianga, [w:] Nie chcę spać sam. Kino Tsai Ming- Lianga, Kraków 2009, s. 244.