CZYTAT #61

Posted on 2015/09/11

0


Czy pierwotni mieszkańcy tych okolic rzeczywiście przybyli znad dalekich rzek, przynosząc ze sobą obrazy i zwyczaje ze swojej praojczyzny, gdzieś z północy, znad Wisły czy Morza Bałtyckiego, kto wie? Istnieją przypuszczenia na ten temat, a wspomnienia dawno się już zatarły. Różni badacze w odpowiedziach na takie pytania bardziej sobie przeczą, niż się uzupełniają.

Predrag Matvejević, Inna Wenecja, tłum. D. Cirlić-Straszyńska, Sejny 2005, s. 51.

Posted in: Adam Kruk, Czytaty, Italia