CZYTAT #75

Posted on 2016/02/25

0


Tak, tak, stwierdziła nieśmiało, wydaje mi się, że kobiety potrafią wszystko na tym świecie zrobić bez męskiej pomocy – z wyjątkiem płodzenia dzieci – a Bóg mi świadkiem, że żadna rozsądna kobieta nie chciałaby mieć dzieci, gdyby potrafiła tego uniknąć.

Margaret Mitchell, Przeminęło w wiatrem, Warszawa 2000.