CZYTAT #82

Posted on 2016/04/21

0


„Wynalazek mikroskopu otworzył nam oczy na pewien niedostępny do tej pory obszar świata. Zobaczyliśmy bakterie i tak dalej. Często w naszych filmach chodziło o ujawnienie pewnego mechanizmu, jaki doprowadza do tego rezultatu końcowego jakim jest film. W tym wypadku byłby to obraz bakterii i film nie jest niczym więcej, chodzi o mechanizm. Nas nie interesują obrazy pod mikroskopem, nas interesuje wynajdowanie mikroskopów”. Niektóre wynalezione przez Bruszewskiego „mikroskopy do słuchania” mogłyby z powodzeniem stać się przedmiotami użytkowymi, pozwalającymi nam słyszeć” inaczej. Inne z pewnością mogłyby stanowić pewnego rodzaju studia przypadków do analizy mechanizmów słuchania i widzenia (a przede wszystkim relacji między nimi). Wszystkie jednak stanowią przejrzyste w swej konstrukcji narzędzia do filozofowania.

Michał Libera, Daniel Muzyczuk, Mikroskopy do słuchania – synchronizacje i desynchronizacje w pracach dźwiękowych Wojciecha Bruszewskiego [w:] Wojciech Bruszewski. Across Realities, red. M. Kuźmicz, Ł. Mojsak, J. Zgierski,  M. Down, Warszawa 2014, s. 89.

recenzja książki na Obieg.pl