CZYTAT #88

Posted on 2016/06/23

0


Przepływ ludzi i myśli, podobnie jak wymiana wiedzy i know-how, jest sprawą kluczową dla współczesnego świata sztuki. Dziś nie tylko sami twórcy, ale także kuratorzy i menedżerowie kultury, mogą czerpać z pobytów w nieznanym miejscu czy z pracy w nowym kontekście kulturowym i realizować dzięki temu swe artystyczne zamierzenia.

Karolina Bieniek A-i-R Wro Talks, [w:] Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro. Wrocław 2014-2015, red. Adam Kruk, Kuba Żary, Wrocław 2016, s. 87.