CZYTAT #99

Posted on 2017/01/29

0


Od przypadków przestępstw, rozwodów i rozwiązłości płciowej do przepływu lokatorów, ich zdrowia, częstotliwości przypadków bezsenności i innych zaburzeń psychosomatycznych – wszystkie doświadczenia nagromadzone w ciągu dziesięcioleci świadczyły przeciwko wieżowcom jako zdrowym strukturom życia społecznego, ale rachunek ekonomiczny w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego i wysoka rentowność dla sektora prywatnego wypychały te pionowe miasteczka w niebo wbrew prawdziwym potrzebom ich mieszkańców.

J. G. Ballard, Wieżowiec, tłum. L. Jęczmyk, Katowice 2006, s. 71.