Browsing All posts tagged under »cytując«

CZYTAT #33

27 lutego, 2015

0

6. Człowiek ma prawo kochać. 7. Człowiek ma prawo być niekochany, ale niekoniecznie. 8. Człowiek ma prawo być nieznany i niewybitny. Tomas „Jefferson” Čepaitis i Romas „George Washington” Lileiķis, Konstytucja Republiki Zarzecza, wczesnym wieczorem któregoś z dni 1998 roku.

CZYTAT #17

31 października, 2014

0

Nieobcy jest nam pogląd, że rzeczywistość podróży różni się od tego, co antycypowaliśmy. Szkoła pesymistyczna, której honorowym patronem mógłby zostać des Esseintes, utrzymuje, że rzeczywistość jest zawsze gorsza. Być może słuszniej i przyjemniej będzie stwierdzić, że przede wszystkim jest r ó ż n a. Alain de Botton, Sztuka podróżowania, tłum. Hanna Pustuła, Warszawa 2010, s. […]